Fra 23. november til 22. december 2023 rejser jeg via Hongkong tilbage til landsbyen i den kinesiske Guangxi provins, hvor jeg boede et år som feltarbejdende etnograf i 1992-1993. Landsbyens befolkning tilhører næsten 100% dongfolket, et af Kinas 55 etniske mindretal.

Jeg havde i 1992-1993 en forskningstilladelse fra Guangxi Academy of Social Sciences (GASS). Feltarbejdet blev implementeret i samarbejde med GASS, lokale myndigheder og befolkninger og blev foretaget på kinesisk.

Jeg undersøgte i 1992-1993 ved brug af forskellige kvalitative og kvantitative metoder påvirkningen af skiftende statslige politikker på et lokalsamfund. Ved brug af blandt andet livshistorier undersøgte jeg landsbyens historie siden revolutionen i 1949 og så på hvordan for eksempel Kollektiviseringen, Det Store Spring Fremad, Kulturrevolutionen, Dekollektiviseringen og firsernes reformer blev fortolket i et kinesisk lokalområde.

Finansiering var dengang fra Kronprins Frederiks Legat, Nordisk Institut for Asien Studier (NIAS), Henry Shaw’s Legat, Det Humanistiske Fakultet (Aarhus Universitet) samt Afdeling for Etnografi og Socialantropologi (Aarhus Universitet).

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-11-1024x767.png

Jeg skrev adskillige artikler om feltarbejdet. Se for eksempel “Revolution og reform i en dong-landsby”, “Ethnicity and the local response to state minority policies” samt “Fra et bryllup i det landlige Kina”. Deltog i Kina forskningskonferencer og formidlede mine resultater gennem foredrag. Jeg holdt omkring 25 foredrag vedrørende feltarbejde i Kina ved Nationalmuseet, Afdeling for Etnografi og Socialantropologi (Aarhus Universitet), Center for Øst- og Sydøstasiatiske Studier (Københavns Universitet), Østasiatisk Institut (Aarhus Universitet), Dansk Etnografisk Forening, Jysk Åbent Universitet, Dansk-Kinesisk Venskabsforening, Amnesty International samt ved højskoler og folkeskoler.

Korte opfølgende besøg har fundet sted i 1995, 1996, 1999, 2009 og 2015. Nu er tiden kommet til en mere grundig opfølgning. Planen er at jeg i december 2023 gennem interviews og deltagerobservation vil undersøge de sidste 30 års forandringers påvirkning af landsbyen. Dette opfølgende besøg vil således komplementere det oprindelige feltarbejde.

Fotos: Henrik Bjørn

⏫ Kommende solorejser til Asien – klik her

Foredrag – klik her