__________________________________________________

HENRIK BJØRN / 熊亨利 – mag.art., antropolog, kender af Kina, Øst- og Sydøstasien

Eventyrer, foredragsholder, konsulent & rejseleder

__________________________________________________

Kort om Henrik Bjørn

Siden 1982 sammenlagt 22 års ophold i Asien, heraf 14 år i Kina, 6 år i Thailand og 1 år i Indien. Har over fire årtier og 140 rejser til og rundt om i Kina besøgt hovedparten af landets provinser. Taler kinesisk og er kinesisk gift. Er mag.art. i etnografi og socialantropologi med fokus på Kina og exam.art. i Østasien Områdestudium.

Har læst kinesisk på Tongji University i Shanghai (1988-1989) og har med tilknytning til Guangxi Academy of Social Sciences udført langvarigt etnografisk feltarbejde blandt det kinesiske Dong mindretal i den sydkinesiske Guangxi autonome region (1992-1995). 

Arbejdede fra 1996 til 2002 med international udvikling ved UNDP (New York og Bangkok) samt ved Carl Bro Management.

Fra 2002 til 2006 Community Development Specialist på et EU finansieret Royal Thai Forestry Department regnskovsprojekt i Nordøstthailand. Gennem samarbejde med lokalbefolkningen beskyttede projektet et habitat på størrelse med Lolland, der sikrede eksistensen af den truede indokinesiske tiger og et væld af andre dyre- og plantearter. 

Har gennem ni år (2006-2015) haft en ledende rolle som landerepræsentant ved amerikanske Trace Foundation i det vestlige Kina, der støttede uddannelses- og sundhedsprojekter for tibetanere i Folkerepublikken Kina. 

I perioden 2016-2018 General Manager for et 800-sengs dansk-inspireret plejehjem i Shanghai.

Siden 2019 selvstændig med firmaet HB China Consult. Rådgiver om kinesiske forhold samt holder foredrag om Kina, Vietnam og Taiwan.

Medlem af Eventyrernes Klub

__________________________________________________

Foredrag 1: Et liv med Kina

__________________________________________________

Foredrag 2: På motorcykel fra Hanoi til Saigon ad Ho Chi Minh-vejen

__________________________________________________

Foredrag 3. På cykel rundt om Taiwan – fra foråret 2023

__________________________________________________

Foredrag 4. Den kinesiske feltarbejdslandsby genbesøgt efter tre årtier – fra foråret 2024

__________________________________________________

Foredrag 5. Motorcykelrejse gennem det nordlige Vietnam – fra foråret 2025

__________________________________________________

__________________________________________________

Kontakt, spørgsmål & booking – ring/skriv til Henrik Bjørn:

Mobil (45) 28 51 09 77

E-mail: henrikbjorn@hotmail.com

__________________________________________________

næste