Taiwan beskrives i dag ofte som det sted i verden med størst potentiale for at udløse en militær konflikt mellem verdens to største økonomiske og militære magter – USA og Kina.

Jeg har gennem 10 år regelmæssigt besøgt Taiwan. Senest har jeg fra 2. januar til 3. februar 2023 cyklet 1.306 km rundt om Taiwan med start i Taipei. Først ned ad Taiwans vestkyst til øens sydspids og derfra tilbage til Taipei langs østkysten. Undervejs talte jeg på kinesisk med de mennesker jeg mødte og fik deres syn på øen og dens relation til Kina og resten af verden. Hvor tæt er relationen mellem Kina og Taiwan? Hvad er den historiske baggrund for Taiwans nuværende situation? Hvilken rolle har Japan og USA spillet i Taiwans nyere historie? Føler befolkningen sig som kinesisk eller taiwansk? Frygter man en kinesisk invasion? Kan man undgå en konfrontation med Kina? Disse og mange andre spørgsmål fik jeg nogle interessante svar på. Indtrykkene vil blive formidlet gennem foredrag fra efteråret 2023.

Jeg er mag.art. i etnografi og socialantropologi samt kender af Kina. Jeg taler mandarin kinesisk, som også bruges på Taiwan under betegnelsen guoyue eller ‘nationalsproget’. Derfor vil Jeg under cykelturen kunne kommunikere nogenlunde uhindret med alle de mennesker, jeg møder undervejs.

Jeg er en erfaren foredragsholder og har med succes rejst rundt med foredraget ‘Et liv med Kina’ samt ‘På motorcykel fra Hanoi til Saigon’.  Nu vil jeg se nærmere på Taiwan for at bedre forstå befolkningens syn på relationen til Kina.

Om Taiwan og cykelturen:

  • Taiwan på 35.808 km2 er en tætbefolket ø med 23,8 mil. indbyggere. Den oprindelige befolkning er siden det 17. århundrede blevet fortrængt af bølger af kinesisk migration. Øen var en japansk koloni gennem 50 år (1895-1945) og senest tilflugtsstedet for nationalisthæren efter oprettelsen af den kinesiske folkerepublik i 1949.
  • Den altovervejende del af befolkningen bor langs vestkysten, da Taiwans centrale og østlige dele består af et enormt bjergmassiv, der dækker to tredjedele af øen. Taiwan har 286 bjerge over 3.000 meter. Yushan eller Jadebjerget på 3.952 meter er Nordøstasiens højeste.
  • Inde i bjergene er der kun en spredt befolkning i småbyer langs vejene. Mange af dem indfødte austronesiske folk, der i dag udgør 2,4% af befolkningen.
  • Undervejs vil jeg snakke med helt almindelige mennesker jeg møder og høre dem berette om deres liv. Det vil der helt sikkert komme nogle spændende fortællinger ud af.

Tidligere oplevelser i Kina

  • General Manager i to år for et danskinspireret plejehjem i Shanghai med 800 beboere og 300 medarbejdere (2016-2018).
  • Leder i ni år for en fond finansieret af den amerikanske filantrop George Soros, der støttede uddannelse for tibetanere i det vestlige Kina (2006-2015).
  • Oplevede på tæt hold i Chengdu et jordskælv, der anslåes at have kostet 87.587 menneskeliv (2008).
  • Udførte et etårigt etnografisk feltarbejde på kinesisk blandt Dongfolket i det sydvestlige Kina (1992-1993) samt opfølgende feltarbejde i 1995 og 1996 bl.a. støttet af Kronprins Frederiks Legat.
  • Læste kinesisk i Shanghai og var vidne til studenteroprøret i 1989.
  • Har rejst intensivt i hovedparten af Kinas provinser (siden 1983).

Oplevelserne fra cykelturen vil blive formidlet gennem foredrag fra efteråret 2023.

Kontakt, spørgsmål & booking – ring/skriv til Henrik Bjørn:

Mobil: 28 51 09 77

E-mail: henrikbjorn@hotmail.com

Kan også kontaktes via Facebook/Messenger under navnet Henrik Bjorn

⏫ Foredrag – klik her