__________________________________________________

Cykeltur på ca. 1.200 km rundt om Taiwan. Min cykelrejse er planlagt til at finde sted fra 2. januar til 3. februar 2023.

Jeg er antropolog og kender af Kina. Jeg taler mandarin kinesisk, som også bruges på Taiwan under betegnelsen guoyue eller nationalsproget. Derfor vil Jeg under cykelturen kunne kommunikere nogenlunde uhindret med alle de mennesker, jeg møder undervejs.

Jeg er en erfaren foredragsholder og har med succes siden 2019 rejst rundt med foredraget ”Et liv med Kina”.  Nu har jeg besluttet mig at se nærmere på Taiwan.

Om Taiwan og cykelturen:

  • Taiwan på 35.808 km2 er en tætbefolket ø med 23,8 mil. indbyggere. Den oprindelige befolkning er siden det 17. århundrede blevet fortrængt af bølger af kinesisk migration. Øen var en japansk koloni gennem 50 år (1895-1945) og senest tilflugtsstedet for nationalisthæren efter oprettelsen af den kinesiske folkerepublik i 1949.
  • Den altovervejende del af befolkningen bor langs vestkysten, da Taiwans centrale og østlige dele består af et enormt bjergmassiv, der dækker to tredjedele af øen. Taiwan har 286 bjerge over 3.000 meter. Yushan eller Jadebjerget på 3.952 meter er Nordøstasiens højeste.
  • Inde i bjergene er der kun en spredt befolkning i småbyer langs vejene. Mange af dem indfødte austronesiske folk, der i dag udgør 2,4% af befolkningen.
  • Undervejs vil jeg snakke med helt almindelige mennesker jeg møder og høre dem berette om deres liv. Det vil der helt sikkert komme nogle spændende fortællinger ud af.

Tidligere oplevelser i Kina

  • General Manager i to år for et danskinspireret plejehjem i Shanghai med 800 beboere og 300 medarbejdere (2016-2018).
  • Leder i ni år for en fond finansieret af den amerikanske filantrop George Soros, der støttede uddannelse for tibetanere i det vestlige Kina (2006-2015).
  • Oplevede på tæt hold i Chengdu et jordskælv, der anslåes at have kostet 87.587 menneskeliv (2008).
  • Udførte et etårigt etnografisk feltarbejde på kinesisk blandt Dongfolket i det sydvestlige Kina (1992-1993) samt opfølgende feltophold i 1995 og 1996 bl.a. støttet af Kronprins Frederiks Legat.
  • Læste kinesisk i Shanghai og var vidne til studenteroprøret i 1989.
  • Har rejst intensivt i hovedparten af Kinas provinser (1983-1986).

Oplevelserne fra cykelturen vil blive formidlet gennem foredrag fra foråret 2024.

__________________________________________________

Kontakt, spørgsmål & booking – ring/skriv til Henrik Bjørn:

Mobil (45) 28 51 09 77

E-mail: henrikbjorn@hotmail.com

__________________________________________________

 Foredragskatalog